תנאי שימוש באתר מפגש היקב קיבוץ עמיעד

כללי

 • האתר של מפגש היקב קיבוץ עמיעד (להלן האתר), הוא אתר אינטרנט, הפועל למכירת יינות, משקאות אלכוהוליים ומוצרים נלווים (להלן השירותים). האתר הינו בבעלות מפגש היקב קיבוץ עמיעד .
 • כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן "רוכש") מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר,  ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. פעולה באתר משמעה כל פעולת רכישת מוצר המוצע למכירה באתר.

תנאי שימוש

 • רשאי לבצע פעולה באתר כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצויינות להלן ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא,לאומי קארד, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, אמריקן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ ובכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי .
 • הזמנתו של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:
  (1) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש; (2) המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי; (3) המען אליו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של החברה.

 פרטי הרוכש

 • בעת רכישה באתר יידרש הרוכש  למסור את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה/ שם חברה, מס' טלפון, שם ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ואופן התשלום.
 • מסירת פרטים אישיים שאינם נכונים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים שאינם נכונים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות .תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר
 • הפרטים האישיים של הרוכש, בכלל זה פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים, יישמרו במאגר החברה. 

תשלום ואספקה

חיוב כרטיס האשראי אינו מיידי ויבוצע רק במידה והמוצר זמין במלאי, ובהתאם להספקת המוצר ללקוח. המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן יצויין אחרת במפורש. הספקת המוצרים תבוצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.

אחריות למוצרים הנמכרים באתר
האחריות לטיב המוצרים המפורסמים לרכישה באתר וזמינותם חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, שנות בציר ביינות יכולים להשתנות בהתאם להספקת היבואים ובהתאם לתנאי האחריות והשימוש הצמודים לכל מוצר ו/או שרות. 

מדיניות שירותים ומחירים וביצוע הזמנה
באתר מוצעים למכירה פריטים בלווי תמונות שנועדו להמחשה בלבד. ליד כל פריט מוצג מחירו בשקלים, משתמש באתר יכול להוסיף לסל הקניות כל פריט לאחר שהתרשם ממנו וממחירו. המשתמש יכול לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת. בסיום ההזמנה יש להיכנס לקופה לצורך סגירת ההזמנה ואישורה.

תשלום בגין השירותים

התשלום מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי ,במזומן בחנות או בחלוקה לתשלומים עם ריבית (בכפוף לאישור חברת האשראי) .

 החיוב בפועל נעשה לאחר הכנת החבילה וסמוך לשליחתה. פרטי כרטיס האשראי מועברים בצורה מאובטחת. ובכל מקרה, ייצרו קשר טלפוני לקבלת פרטי כרטיס האשראי.

פרטי רוכש השירותים ואבטחת האתר
בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן – הפרטים). בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר. הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש) שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההזמנה. פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההזמנה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL) המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש.

מפגש היקב קיבוץ עמיעד רשאי לשלוח ללקוחות דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בנוגע למבצעים של החברה, חידושים באתר, פרסומות מסחריות וכד', אלא אם יודיע הלקוח בכתב כי אינו מעוניין בכך.

החזרת ו/או החלפת מוצרים

במקרה של טעות בחברה, בית המשקאות של נפתלי יערוך החלפה של המוצרים על פי הזמנת הלקוח שנתקבלה ועל חשבון החברה. במקרה של רצון הלקוח להחליף מוצרים, פרט ליינות, עקב איזו שהיא אי שביעות רצון, יחוייב הלקוח בדמי המשלוח באותו הסכום ששולם עם הזמנת המוצרים.

גדלים וכמויות

בכל מקרה בהם לא מצויינים גדלים ו/או כמויות, ההתייחסות היא לגדלים המקובלים בשוק ו/או אצל היבואנים בכל מקרה אחר מהמקובל, מצויין הגודל ו/או הכמות.

בכל מקרה של שאלה או ספק כלשהו יש להתקשר אלינו ואחד מאנשי הצוות יעומד לשרותך  04-6909333

בעלות ושמירה על זכויות

האתר מכיל תכנים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וזכויות קניין אחרות, לרבות טקסט, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות אחרים. רוכש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות באתר אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה אחרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.מפגש היקב קיבוץ עמיעד מתיר למשתמש "להוריד" (download) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד, שאינו מסחרי. היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו בכלל.
 

הגבלת אחריות
האחריות הבלעדית למוצרים,  לטיבם ולכל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיו"ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן.

האתר כולל תמונות של מוצרי יין ואלכוהול, שסופקו לבית המשקאות של נפתלי על ידי היצרנים ואו היבואנים . התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה התמונה לבין המוצר במציאות. בכל מקרה חבותה של מפגש היקב קיבוץ עמיעד, בגין כל  עילה משפטית שהיא ובגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה, לא תעלה יותר מהתמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש.

החנות ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס לאתר ו/או משתמש בו ו/או מזמין שירותים ממנו. כמו כן, החנות לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שנעשית באתר על ידי רוכש כלשהו או צד ג' כלשהו שאינו בשליטת החברה. החברה רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות עם הרוכשים או את הגישה של הרוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.


*שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

 כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את מפגש היקב קיבוץ עמיעד בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהם כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו למפגש היקב קיבוץ עמיד /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

כל מחלוקת משפטית בין רוכש ו/או גולש באתר לבין האתר בשל פעילות באמצעות האתר תתברר בישראל בבתי המשפט באזור הצפון בלבד.


מדיניות משלוחים והזמנות
כל המשלוחים יגיעו ללקוח בשרות שליחים (פרט ליישובים קטנים, שם המשלוח יגיע למרכז ההפצה ביישוב). האספקה תתבצע עד 5 ימי עסקים מרגע ההזמנה אלא אם כן תואם עם המזמין אחרת. המשלוח יצא תוך יומיים מרגע אישור ההזמנה, בהתאם לזמינות הפריטים שהוזמנו ובהתאם לתיאום עם הלקוח.

ניתן לאסוף את המשלוח ללא תשלום דמי משלוח בשעות הפעילות לפי הכתובות הניתנות בעת תיאום ההזמנה במפגש היקב.

זמינות המוצר תהיה תלויה במלאי של היצרנים ו/או היבואנים. משלוחים לחו"ל: החברה מספקת שירות משלוחים לחו"ל. השירות כולל אספקה לסניף הדואר בישראל. החברה איננה אחראית למשלוח לאחר מסירתו בסניף הדואר. כמו כן אין החברה אחראית בכל הנוגע לחוקי המיסוי במדינות אליהן יצא המשלוח.
 

מחירון משלוחים: 
גוש דן: בהזמנה עד 500 ש"ח דמי המשלוח הם 60 ש"ח בהזמנה מעל 500 ש"ח דמי המשלוח, 54 ש"ח

שאר הארץ: דמי המשלוח הם 60 ש"ח. מחירים הנ"ל מתייחסים לכמות של 12 בקבוקים, כל תוספת תישקל על פי מרחק המשלוח ועל פי שיקולי מנהלי האתר. משלוחים לחו"ל יתומחרו בנפרד, על פי  מחירון דואר ישראל למשלוחים לחו"ל המתייחס למדינה אליה מיועד המשלוח ובהתאם לתנאי הסחר עם אותה מדינה.
 

 • החברה לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי בכל מקרה שבו רכישה לא תיקלט במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש  לרכוש מוצרים.
 • החברה לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי בכל מקרה בו משלוח לחו"ל לא הגיע ליעדו לאחר המסירה בסניף הדואר בארץ.
 • החברה לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי הרוכשים או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יקרו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית החברה  להודיע על ביטול הרכישה, כולה או מקצתה.
 • במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר, בכל חומר מודפס אחר או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.
 • החברה שומרת על זכותה לשנות את התקנון ואת כללי ההשתתפות הללו מעת לעת.

אישור ההזמנה מותנה במתן אישור מחברת האשראי לביצוע העסקה ובזמינות המוצרים המבוקשים במלאי.

קנייה בטוחה 

החברה נוקטת בכל אמצעי אבטחה על מנת לתת ללקוחותיה בטחון מרבי בעת הרכישה באמצעות האינטרנט לפיכך הוקדשה תשומת לב רבה לתפעול האתר. החברה מאפשרת ללקוחות שאינם מעוניינים להשאיר את פרטי כרטיס האשראי לבצע קניה ללא הזנת פרטי הכרטיס, נציגינו יצרו קשר טלפוני עם הלקוח באשר לתשלום ההזמנה ולפרטי כרטיס האשראי. המערכת נבדקה בקפדנות ע"י חברות כרטיסי האשראי וקיבלה את אישורן. מערכת האתר הינה מערכת סגורה ומאובטחת, ככל האפשר. כל פרטי הלקוח, לרבות פרטי החיוב, נשמרים במערכת על גבי שרת מאובטח שאינו ניתן לגישה, למעט למספר מצומצם של אנשים המורשים לכך. אנו מצהירים כי לא יעשה שימוש במידע השמור אצלנו לצרכי כל פעולה המנוגדת לתנאי המסחר התקינים ולא יועבר מידע  לשום גורם אחר. העסקאות המבוצעות באתר מאובטחות ומוצפנות כמקובל בעולם. כמו כן מתבצעת בדיקה מקיפה לאימות פרטי האשראי מול חברות האשראי במטרה למנוע שימוש לרעה

לכל שאלה נשמח לעמוד לשרותכם צוות

מפגש היקב 04-6909333

שחר 052-3717971