יקב אסף הוקם בשנת 2004 לאחר פרידתו מיקב בזלת של היינן אסף קדם.

Show sidebar