יקב עמרם מהמושב רמות נפתלי כל הענבים מעמק קדש אשר שוכן למרגלות המושב,יינות יקב עמרם נבצרים באזור רמות נפתלי.

Show sidebar